loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến việc phân tích bạc và vàng : Chuyên ngành : Vật lý thực nghiệm, mã số : 1.02.02 : luận án Phó tiến sĩ Khoa học Vật lý thực nghiệm / Savay Keomany

Tác giả : Savay Keomany

Năm xuất bản : 1987. -

Nơi xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp ;

Mô tả vật lý : 173 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 535.331:546.57

Chủ đề : 1. Bạc -- Quang phổ -- Luận án. 2. Vàng -- Quang phổ -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5324
Phục vụ đọc tại chỗ
Top