loading

Sách, tuyển tập

Some uses of type theory in the analysis of language / M.K. Rennie

Tác giả : M.K. Rennie

Nhà xuất bản : Australian Nat. Univ.

Năm xuất bản : 1974

Nơi xuất bản : Canberra

Mô tả vật lý : 166tr. : sơ đồ ; 29cm

Số phân loại : 401

Chủ đề : 1. Ngôn ngữ học -- Phân tích ngôn ngữ. 2. Ngôn ngữ học -- Sử dụng lý thuyết.

Top