loading

Luận án, luận văn

Cải tạo đất phèn ở vùng cửa sông bằng biện pháp di chuyển vị trí dải giáp nước : Chuyên ngành : Cải tạo đất và thủy nông, mã số : 4.01.07 : luận án Phó tiến sĩ Khoa học K.T. / Trần Văn Đốc

Tác giả : Trần Văn Đốc

Năm xuất bản : 1986. -

Nơi xuất bản : Trường Đại học Thủy lợi ;

Mô tả vật lý : 94 tờ : hình vẽ, sơ đồ, 15 tờ minh họa ; 28cm

Số phân loại : 631.415.2(043.3)

Chủ đề : 1. Cải tạo đất phèn -- Vùng cửa sông -- Luận án.. 2. Đất phèn -- Cải tạo -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5126
Phục vụ đọc tại chỗ
Top