loading

Luận án, luận văn

Bước đầu đánh giá chất lượng huyết thanh mẫu A.B.O. ở Việt Nam theo các thông số đã được quốc tế hóa : Chuyên ngành : Huyết học, mã hiệu : 3.01.16 : luận án Phó tiến sĩ Y học / Thái Quý

Tác giả : Thái Quý

Năm xuất bản : 1987. -

Nơi xuất bản : Trường Đại học Y ;

Mô tả vật lý : 112 tờ : minh họa, 9 tờ minh họa ; 30cm

Số phân loại : 615.383(043.3)

Chủ đề : 1. Huyết thanh -- Việt Nam -- Luận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5093
Phục vụ đọc tại chỗ
Top