loading

Luận án, luận văn

Góp phần nghiên cứu cây săng lẻ (lagerstroemia calyculata kurz, lythraceae) : Chuyên ngành : Dược liệu, mã hiệu : 03.02.03 : luận án Phó tiến sĩ Khoa học / Hoàng Như Mai

Tác giả : Hoàng Như Mai

Năm xuất bản : 1985. -

Nơi xuất bản : Học viện Quân y ;

Mô tả vật lý : 133 tờ : tranh ảnh, biểu đồ ; 30cm

Số phân loại : 615.322(043.3)

Chủ đề : 1. Săng lẻ, Cây -- Tính chất dược họcvLuận án.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5054
Phục vụ đọc tại chỗ
Top