loading

Sách, tuyển tập

Infrared physics and engineering / John A. Jamieson [et al.];

Tác giả : John A. Jamieson [et al.];

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : 19

Nơi xuất bản : N.Y. [etc.]

Mô tả vật lý : viii,673tr.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 6713
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top