loading

Sách, tuyển tập

Principles of radar / by members of the staff of the Radar School MIT;

Tác giả : by members of the staff of the Radar School MIT;

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : 21946

Nơi xuất bản : N.Y. ; Lond.

Mô tả vật lý : 667tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 24cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 10117
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top