loading

Sách, tuyển tập

Manuel des méthodes de prospection et d'évaluation des ressources halieutiques / publié sous la dir. de S.T. Forbes et O. Nakken;

Tác giả : publié sous la dir. de S.T. Forbes et O. Nakken;

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : 23cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 231
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top