loading

Sách, tuyển tập

Chính trị phổ thông / Trần Đức An [và nh.ng. khác]

Tác giả : Trần Đức An [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Sáng

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : S.

Mô tả vật lý : 152tr. ; 21cm

Số phân loại : 32

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 V 2188
Phục vụ đọc tại chỗ
Top