loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Công Trứ : luận đề, nghiên cứu, khảo luận / Kiêm Đạt

Tác giả : Kiêm Đạt

Nhà xuất bản : Bạn trẻ

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : S.

Mô tả vật lý : 148tr. ; 19cm

Số phân loại : 92Trứ

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 V 2055
Phục vụ đọc tại chỗ
Top