loading

Sách, tuyển tập

Nguyên tử và nguyên tử lực / Bạch Liên Phạm Ngọc Đa

Tác giả : Bạch Liên Phạm Ngọc Đa

Nhà xuất bản : k.n.]

Năm xuất bản : 19--?

Nơi xuất bản : [K.đ.

Mô tả vật lý : 88tr. ; 21cm

Số phân loại : 539.184

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 V 2054
Phục vụ đọc tại chỗ
Top