loading

Sách, tuyển tập

Đạo đức cổ nhân / Nguyễn Hữu Trọng

Tác giả : Nguyễn Hữu Trọng

Nhà xuất bản : Thanh Tân

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : S.

Mô tả vật lý : 178tr. ; 19cm

Số phân loại : 172.3

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 V 1482
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 V 1982
Phục vụ đọc tại chỗ
Top