loading

Sách, tuyển tập

Thực hành hóa học hữu cơ = Organikum organisch-chemisches griendpraktikum / Heinz Becker và nh.ng.khác;Phan Tống Sơn (d.), Lê Đăng Doanh (d.);

Tác giả : Heinz Becker và nh.ng.khác;Phan Tống Sơn (d.), Lê Đăng Doanh (d.);

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : t. ; 24cm

Chủ đề : 1. Hóa hữu cơ--Giáo trình.

Top