loading

Sách, tuyển tập

Vật lý đại chúng . T.1 / D.G Orir

Tác giả : D.G Orir

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 19761978

Nơi xuất bản : H.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 4273
(K08.07_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top