loading

Sách, tuyển tập

Vận dụng linh hoạt tri thức hóa học / Kim Tùng Thọ;Mao Thụy Văn, Lê Vũ Bình (d.), Lê Bầu (d.);

Tác giả : Kim Tùng Thọ;Mao Thụy Văn, Lê Vũ Bình (d.), Lê Bầu (d.);

Nhà xuất bản : Khoa học xã hội

Năm xuất bản : 1963

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 197tr.: tranh ảnh ; 19cm

Top