loading

Sách, tuyển tập

International critical tables of mumerical data, physics, chemistry and technology / Ed.in-chief : Edward W. Washburn;

Tác giả : Ed.in-chief : Edward W. Washburn;

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : 19261930

Nơi xuất bản : N.Y. ; Lond

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 245
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 246
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 247
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 248
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 249
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top