loading

Sách, tuyển tập

Đế Thiên Đế Thích : du ký / Nguyễn Hiến Lê

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 95tr. ; 19 cm

Chủ đề : 1. Dân tộc học Campuchia--Đền Angkor kiến trúc dân gian.

Top