loading

Bài trích

H.N

Nhật Bản phóng tàu vũ trụ nghiên cứu hệ Mặt Trời / H.N // Khoa học công nghệ. - 22/05/2003. - Số 21 - tr. 16

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Theo Viện Khoa học Vũ trụ Nhật Bản (ISAS) ngày 10.5.2003 Nhật Bản đã phóng tàu thăm dò vũ trụ đầu tiên MUSES-C được thiết kế để lấy các mẫu bề mặt của một hành tinh nhỏ sau khi tách thành công khỏi một tên lửa M-5. Tàu MUSES-C dự kiến trở về Trái đất vào năm 2007. Khi tàu đi lại vào bầu khí quyển Trái đất, nó sẽ phóng ra thiết bị có chứa các mẫu vật và sẽ được các nhà khoa học Nhật Bản thu lại

Top