loading

Sách, tuyển tập

Những người mẹ miền Nam / Nguyễn Thị Loan

Tác giả : Nguyễn Thị Loan

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 63tr ; 19cm

Chủ đề : 1. miền Nam. 2. Phụ nữ. 3. Truyện ngắn. 4. Văn học hiện đại. 5. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 5654 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top