loading

Sách, tuyển tập

Về Diên An : hơ Trung Quốc / Hoàng Trung Thông d

Tác giả : Hoàng Trung Thông d

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 138tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Thơ$2LCSH. 2. Văn học hiện đại$2LCSH. 3. Trung Quốc$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 6387 D
(K10.03_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top