loading

Sách, tuyển tập

Một công việc bình thường : Tập truyện / Nguyễn Thế Hội, Nguyễn Lăng Doanh, Lê Minh Châu..

Tác giả : Nguyễn Thế Hội, Nguyễn Lăng Doanh, Lê Minh Châu..

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 90tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Truyện ngắn. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Top