loading

Sách, tuyển tập

Nam tước Phôngônrinh : Truyện. T.3/ Y.U. Mikhailich ; Hà Bắc, Trọng Phan dịch

Tác giả : Y.U. Mikhailich ; Hà Bắc, Trọng Phan dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 179tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Liên Xô. 2. truyện. 3. Văn học hiện đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 2416 D
(K10.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top