loading

Sách, tuyển tập

Ngõ ba nhà. T.3 / Âu Dương Sơn ; Kỳ Ân, Bùi Hạnh Cẩn d

Tác giả : Âu Dương Sơn ; Kỳ Ân, Bùi Hạnh Cẩn d

Nhà xuất bản : Lao Động

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 137tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết$2LCSH. 2. Văn học hiện đại$2LCSH. 3. Trung Quốc$2LCSH.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 6084
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top