loading

Sách, tuyển tập

Trận giao chiến đầu tiên (ở khu phố két nước) : Chuyện. Giải thưởng Stalin / Anđờrê Stin ; Đồng Sĩ Hứa dịch

Tác giả : Anđờrê Stin ; Đồng Sĩ Hứa dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 158tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Pháp. 2. Truyện kể. 3. Văn học hiện đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 Vn 7378 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top