loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập thơ Việt Nam 1945-1960

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 379 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 Vv 1435
(K08.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 Vv 2868
(K08.03_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 1409
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top