loading

Sách, tuyển tập

Tiếng đàn người hát dạo : Tập chuyện viết về Xô viết Nghệ Tĩnh / Trần Thanh Tâm

Tác giả : Trần Thanh Tâm

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 99tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Truyện kí. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam. 4. Xô viết Nghệ Tĩnh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm một số chuyện viết về những thanh niên ưu tú, giàu tình giai cấp, hy sinh vì cách mạng như : anh Uy, anh Phơn, anh Đới ...

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 133 D
(K10.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top