loading

Sách, tuyển tập

Hai trận tuyến : Tiểu thuyết / Hà Minh Tuân

Tác giả : Hà Minh Tuân

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 340 tr ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 343 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top