loading

Sách, tuyển tập

Vở bi kịch lạc quan : Kịch ba hồi / V. Vítnhépxki ; Nguyễn Nam dịch

Tác giả : V. Vítnhépxki ; Nguyễn Nam dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 111tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Kịch bản. 2. Kịch nói. 3. Liên Xô. 4. Văn học hiện đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1261 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top