loading

Sách, tuyển tập

Năm đồng Đô-la : Truyện ngắn / V. Pili Piêrôsancôpski ; Phan Văn Trọng dịch

Tác giả : V. Pili Piêrôsancôpski ; Phan Văn Trọng dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 79tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Liên Xô. 2. Truyện ngắn. 3. Văn học hiện đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 4056 D
(K10.03_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top