loading

Sách, tuyển tập

Thanh xuân : Truyện dài. T.1 / A.M. Bôisencô ; Dịch : Trương Chính, Phương Vân

Tác giả : A.M. Bôisencô ; Dịch : Trương Chính, Phương Vân

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 232tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Liên Xô. 2. Tiểu thuyết. 3. Văn học hiện đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 3683 D
(K10.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top