loading

Sách, tuyển tập

Chữa bệnh cho con khi xa thầy thuốc / Trần Hữu Nghiệp

Tác giả : Trần Hữu Nghiệp

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 139tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Bệnh trẻ em. 2. Điều trị. 3. Gia đình. 4. Y học.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu một số căn bệnh, phân tích nguyên nhân, sự diễn biến và cách phòng trị từng thời kỳ, cách theo dõi và chuẩn doán bệnh trẻ em

Top