loading

Sách, tuyển tập

Vấn đề giải phóng phụ nữ. T.2 / A.M. Kôlongtai

Tác giả : A.M. Kôlongtai

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 94tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa tư bản. 2. giải phóng phụ nữ. 3. phụ nữ.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Địa vị phụ nữ trong thời kỳ tư bản thương nghiệp phát triển và thời kỳ đầu của công trường thủ công, sự phát triển sản xuất TBCN và lao động nữ, nguyên nhân và kết quả của vấn đề phụ nữ

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 4540 D
(K10.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top