loading

Sách, tuyển tập

Những người thợ đá : Tập truyện ngắn 20-7-1960 / Giang Nam, Bàng Thúc Long, Trần Đăng Đàm...

Tác giả : Giang Nam, Bàng Thúc Long, Trần Đăng Đàm...

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 107 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 362 D
(K10.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top