loading

Sách, tuyển tập

Sống và chết / Ngụy Nguy ; Thanh Lam dịch

Tác giả : Ngụy Nguy ; Thanh Lam dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 80tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Lí tưởng. 2. Quan điểm. 3. Thanh niên cộng sản. 4. Trung Quốc.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Quan điểm của thanh niên, thế nào là cuộc sống lý tưởng của người thanh niên cách mạng. Quan niệm về cái sống và cái chết, về cá nhân và tập thể, kiến thiết và hưởng thụ

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 581 D
(K10.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top