loading

Sách, tuyển tập

Vượt lên phía trước : Chuyện những thanh niên dám nghĩ dám làm ở nông thôn / Nguyễn Trí Tình

Tác giả : Nguyễn Trí Tình

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 92tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Cải tiến kỹ thuật. 2. Điển hình tiên tiến. 3. Miền Bắc. 4. Nông thôn. 5. Phong trào thi đua. 6. Thanh niên. 7. Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Viết về những điển hình xuất sắc của thanh niên trong các phong trào cải tiến công cụ, cải tạo chất đất ở nông thôn miền Bắc Việt Nam

Top