loading

Sách, tuyển tập

Trời xanh : Thơ / Nguyên Hồng

Tác giả : Nguyên Hồng

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 39tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Thơ. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 21 D
(K10.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top