loading

Sách, tuyển tập

Một phút về nam : Bút kí / Lưu Quý Kỳ

Tác giả : Lưu Quý Kỳ

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 99tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Bút kí. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm 10 bài bút kí và luận văn nói về Nam bộ và miền nam. Hình ảnh của miền nam và sự đấu tranh anh dũng, bất khuất, đầy khó khăn gian khổ, đầy lòng tin tưởng và tinh thần lạc quan Cách mạng của nhân dân miền nam

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 292 D
(K10.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top