loading

Sách, tuyển tập

On-Ga / Lui Enrichcơ, Đêlannô: Trần Trọng trích dịch

Tác giả : Lui Enrichcơ, Đêlannô: Trần Trọng trích dịch

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 1963

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 131 tr ; 19 cm

Số phân loại : 863.64

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Chi Lê -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Chi Lê -- Thế kỷ 20. 3. SiLi. 4. Truyện ngắn. 5. Văn học hiện đại.

Top