loading

Sách, tuyển tập

Thơ chữ Hán Nguyễn Du / Lê Thước, Trương Chính sưu tầm, chú thích, phiên dịch, sắp xếp ; Phạm Khắc Khoan dịch thơ ; Nguyễn Sĩ Lâm hiệu đính

Tác giả : Lê Thước, Trương Chính sưu tầm, chú thích, phiên dịch, sắp xếp ; Phạm Khắc Khoan dịch thơ ; Nguyễn Sĩ Lâm hiệu đính

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1965

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 448tr ; 22cm

Số phân loại : 895.92211

Chủ đề : 1. Nguyễn Du, 1765-1820. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 18. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 18. 4. chữ Hán. 5. Nguyễn Du. 6. thơ ca.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Những nghiên cứu về thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Dịch nghĩa, chú thích, sắp xếp. Những ý kiến bình luận về các bài thơ của ông, gồm 249 bài

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VV 330 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VV 331 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top