loading

Sách, tuyển tập

Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam 1930 - 1945 / Vũ Đức Phúc, Nguyễn Đức Đàn

Tác giả : Vũ Đức Phúc, Nguyễn Đức Đàn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 1964

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 227 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Khái quát tình hình xã hội và đặc điểm chung của Văn học Việt Nam trong giai đoạn 1930 - 1945. Nêu rõ sự phát triển của văn học, qua các thời kỳ mặt trận dân chủ đến trước ngày tổng khởi nghĩa tháng tám

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 4845 D
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top