loading

Sách, tuyển tập

Thăm hải đảo Cô Tô : Bút kí / Trần Thanh Địch, Nguyễn Kiên, Mai Ngữ ; Minh họa Nguyễn Hải Trừng

Tác giả : Trần Thanh Địch, Nguyễn Kiên, Mai Ngữ ; Minh họa Nguyễn Hải Trừng

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1964

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 75tr ; 19cm

Chủ đề : 1. bút kí. 2. Văn học thiếu nhi. 3. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 3965 D
(K10.03_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top