loading

Sách, tuyển tập

Con người cô độc : Truyện ngắn / Lỗ Tấn ; Giản Chi dịch

Tác giả : Lỗ Tấn ; Giản Chi dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 1952

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 146tr ; 18cm

Chủ đề : 1. Trung Quốc. 2. Truyện ngắn. 3. Văn hoc hiện đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 V 286
Phục vụ đọc tại chỗ
Top