loading

Sách, tuyển tập

Thơ kháng chiến 1945-1954 (Thời kỳ chống thực dân xâm lược Pháp) / Ngô Văn Phú s.t. ; Chính Hữu [và nh.ng. khác] tuyển chọn

Tác giả : Ngô Văn Phú s.t. ; Chính Hữu [và nh.ng. khác] tuyển chọn

Nhà xuất bản : Tác phẩm Mới

Năm xuất bản : 1986

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 347tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922132

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1945-1954.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 1915/89
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top