loading

Sách, tuyển tập

Năm bức thư tình / Spirô Sai ; Dịch: Bùi Xuân Tự

Tác giả : Spirô Sai ; Dịch: Bùi Xuân Tự

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 47tr ; 19cm

Chủ đề : 1. An-ba-ni. 2. truyện. 3. Văn học hiện đại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 533 D
(K10.04_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top