loading

Sách, tuyển tập

Sổ tay công tác Đoàn trong nông nghiệp

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 197

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 104tr ; 19cm

Chủ đề : 1. Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh. 2. Nông nghiệp. 3. sách tra cứu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giáo dục, quản lý và phát huy khả năng lao động thanh niên trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp: Làm phân bón và xây dựng đội chuyên trách làm phân bón, làm thủy lợi; Tham gia công tác phòng chống bão lụt

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 Vn 9442
(K08.06_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top