loading

Sách, tuyển tập

Thơ từ địa ngục trần gian : sưu tập thơ ca của các chiến sĩ cách mạng sáng tác trong nhà tù Mỹ - Nguỵ / Sưu tầm và b.s: Hoài AnhNguyễn Văn Kim

Tác giả : Sưu tầm và b.s: Hoài AnhNguyễn Văn Kim

Nhà xuất bản : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1985

Nơi xuất bản : Tp. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 156tr : minh họa ; 19cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Tù nhân trong văn học. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1642/85
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top