loading

Sách, tuyển tập

Nợ đời : tập truyện ngắn / Ngô Ngọc Bội

Tác giả : Ngô Ngọc Bội

Nhà xuất bản : Tác phẩm mới

Năm xuất bản : 1984

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 168tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Truyện ngắn. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 634/87
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top