loading

Sách, tuyển tập

Tuyển khoáng đại cương / Thái Duy Thẩm

Tác giả : Thái Duy Thẩm

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 1970

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 331tr ; 21cm

Chủ đề : 1. giáo trình. 2. Khoáng sản.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày những nét đại cương về khoa học kỹ thuật làm giàu khoáng sản có ích như: Than, quặng, khoáng sản kim loại lẫn phi kim loại; Khái niệm chung về các quá trình tuyển khoáng bằng phương pháp trọng lực, làm nổi, bằng điện...; Cách tổ chức sản xuất ở xưởng tuyển khoáng

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 MVt 92
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 Vv 1660
(K08.03_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 D 285/79
(K08.09_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top