loading

Sách, tuyển tập

Tiếng người trong đá giáp sơn / Vũ Xương Minh

Tác giả : Vũ Xương Minh

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : [H.]

Mô tả vật lý : 98tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Danh nhân Việt Nam -- ạm Sư Mạnh, cuộc đời và sự nghiệp thơ văn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1291/93
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top