loading

Sách, tuyển tập

Sơ yếu vật lý chất rắn / Charles Kittel ; dịch: Phạm Duy Hiển, Đặng Mộng Lân

Tác giả : Charles Kittel ; dịch: Phạm Duy Hiển, Đặng Mộng Lân

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 1970

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 517tr : hình vẽ ; 19cm

Chủ đề : 1. bán dẫn. 2. giáo trình. 3. kim loại. 4. vật lí chất rắn.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Những vấn đề lý thuyết liên quan đến tinh thể, các tính chất của chất rắn, vật lý bán dẫn, hiện tượng từ và cộng hưởng từ

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 Mvb 360
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 10149 D
(K10.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 VN 10148 D
(K10.03_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top